Condiţii de returnare

Cărţile pot fi returnate în cazul în care clientul constată defecţiuni fizice grave (pagini murdare, pagini lipsă sau desprinse, defecte de tipărire). În acest caz ne obligăm să vă returnăm contravaloarea imediat ce cărţile în cauză ne sunt returnate.